İnsan Kaynakları Politakası ;

Egenes Çelik’de çalışmak bir ayrıcalıktır... Egenes Çelik, çalışanlarını şirketin en değerli varlığı olarak kabul eder ve şirketin başarısı için işgücü kaynaklarının en verimli şekilde değerlendirilmesini planlar.
Egenes Çelik, İnsan Kaynakları olarak hedefimiz, şirket değerlerimiz ve pozisyonların gereklilikleri doğrultusunda en uygun ve yüksek profilli adayları işe almak, çalışanlarımızın mesleki gelişimlerini sağlayarak ve kişisel mutluluklarına önem vererek adil bir çalışma ortamı yaratmaktır. Bu çerçevede Egenes Çelik’in kurum kültürünü yansıtan paylaşılan değerleri ve İnsan Kaynakları politikası aşağıda yer aldığı şekilde ilkeleştirilmiştir.

Egenes Çelik’in Paylaşılan Değerleri;
Dürüstlük ilkemizdir.
Faaliyetlerimiz güvenilirdir.
Toplumun değerleri kılavuzumuzdur.
Çalışanlarımız en önemli kaynağımızdır.

Egenes Çelik’in İK Politikası;
Şirket ile çalışanlar arasında karşılıklı güven ve işbirliğine dayalı bir bağ,
Verimliliği yüksek çalışanların oluşturduğu uyumlu bir iş ortamı,
Takım çalışmasına yatkın, esnek, bilgi paylaşımı yüksek çalışanların katılımıyla desteklenen bir yönetimdir.

İş Başvuru Formu

=